Застраховка Имущество

 • Плащате онлайн
 • Получавате по имейл
 • Бързо и лесно 24/7

Застраховка Имущество от УНИКА

УНИКА АД е част от австрийската застрахователна компания УНИКА Иншурънс Груп, която е с 130-годишна история. Работи в 18 държави и обслужва 10 милиона клиенти.

Покрити рискове:

 • Пожар
 • Наводнение
 • Земетресение
 • Грабеж, кражба чрез взлом, злоумишлени действия на трети лица, вандализъм
 • Mълния, експлозия, имплозия, удар от летателен апарат.
 • Буря, пороен дъжд, градушка, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг и лед.
 • Свличане и срутване на земни пластове
 • Авария на водопроводни, канализационни и паропроводни инсталации
 • Удар от пътно превозно средство
 • Защита на движимо имущество
  Квадратура в кв.м. Застрахователна сума
  60 15 000 лева
  90 20 000 лева
  120 25 000 лева
  200 32 000 лева
  250 42 000 лева
  300 55 000 лева
 • Разходи за установяване на причините и отстраняване на щетите по инсталацията при авария на водопроводни, канализационни и пропроводни инсталации.
  • До 500 лева
 • Счупване на стъкла
  • До 10% от застрахователната сума
 • Обща гражданска отговорност
  • До 5 000 лева
 • Късо съединение/ Токов удар
  • До 5 000 лева

Застраховка „Имущество“ не покрива:

 • Събития, настъпили преди началото на застраховката;
 • Умишлени действия на застрахования;
 • Присъщи недостатъци, нормално износване, корозия;
 • Загуби от обезценка, пропуснати ползи;
 • Изхабяване на части или фабричен дефект;
 • Грешки в проектирането, некачествен ремонт, нарушени строително-технически норми;
 • Подпочвени води;
 • Военни действия, гражданска война, военен преврат, акт на тероризъм;Безредици,граждански вълнения, стачки;
 • Конфискация, реквизиция, национализация;
 • Атомни и ядрени експлозии, радиоактивност, йонизираща радиация.
 • Не са обект на застраховката Сгради, подлежащи на събаряне; Сгради в строеж или ремонт; Фургони, сглобяеми къщи, оранжерии; Сухопътни превозни средства; Служебни документи.

Застраховка Имущество е създадена, за да гарантира финансови средства за възстановяване на дома след бедствия като пожар, земетресение и наводнение.

Застрахователните компании покриват разходи за възстановяване на щети по възстановителна стойност (разходи за ремонт и възстановяване), а не по пазарна цена на имота. Следователно не е необходимо избраната от вас застрахователна сума да отговаря на пазарната цена на имота.

През 2018г. застрахователите в България са изплатили над 28 млн. лева по застраховака имущество на корпоративни и индивидуални клиенти.

Застрахователната полица се издава със срок на валидност от 1 година. Плащането се осъществява чрез дебитна или кредитна карта на виртуален ПОС на Първа Инвестиционна Банка. Сигурността на плащането е гарантирана от банката и застрахователният брокер няма достъп до данните на картата. При месечни плащания, банката автоматично удържа следващите вноски.

Полицата се изпраща на посочен от вас имейл адрес, веднага след плащането. По всяко време, можете да намерите полицата си и в мобилното приложение на Boleron в меню “Полици и плащания“

Малка сума от 10.99 лв. на месец, може да защити имуществото ви на стойност стотици хиляди лева.

Застраховка Имущество е създадена, за да гарантира финансови средства за възстановяване на дома ви след бедствия, като пожар, земетресение и наводнение. Застраховка Имущество може да бъде сключена както за защита на личните ви вещи, така и на вашето жилище - за да го предпази от природни бедствия, злонамерени действия или инциденти.

Застраховка Имущество, когато сте наемател на жилище

Знаете ли, че дори да живеете под наем, можете да сключите Застраховка Имущество, която да ви даде повече спокойствие и защита на вещите в жилището, които са лично ваши, в случай на непредвидена ситуация. Ще се изненадате да разберете, че много хора не са запознати с тази възможност.

Чрез сключване на застраховка Имущество, в застрахователната полица можете да включите покритие на личните ви вещи, намиращи се в апартамента.

Какво се смята за собственост при застраховка Имущество?

При сключване на застраховка Имущество, личната собственост е всичко, което притежавате, което включва движимо и недвижимо имущество, с изключение на автомобили.

Застраховка Имущество може да се сключва както от наематели, така и от собственици на жилища. Покритието ѝ ще ви помогне да възстановите разходите при щети или загуба на вещи или уреди в различни случаи, които ще разгледаме малко по-надолу.

Какво не се включва в застраховка Имущество?

Нещата, които не биха попаднали в определението за лична собственост в застрахователната ви полица за застраховка Имущество (дори и да ги притежавате), включват автомобили и други моторни превозни средства, домашни животни и други.

Ако сте под наем, собствеността, която е на вашите хазяи или съквартиранти, също не е част от вашата застраховка.

Пример как застраховка Имущество може да ви е полезна

Представете си, че сте под наем и се спука тръба. Апартаментът е застрахован от хазяина ви и той ще получи обезщетение за нанесените щети, но личните ви вещи, които са били в апартамента, няма да са включени, тъй като са ваша собственост.

При въпроси, свързани със застраховка Имущество, можете да се обърнете към наш представител, който ще ви даде подробна информация

Какви рискове покрива застраховка Имущество?

Застраховка Имущество ви осигурява парични средства в случай на непредвидени ситуации, сред които вандализъм, кражба, пожар, мълния, буря, градушка, дим и други природни бедствия.

Така че, ако възникне пожар в кухнята ви и унищожи вещите ви, вие можете да получите обезщетение чрез покритието на застраховката. Нещата стоят малко по-различно за ценни предмети (като бижута, спортно оборудване, предмети на изкуството и други), тъй като те обикновено имат подлимити, което означава максимална сума, за която застрахователната компания покрива щети.

Не се притеснявайте да се свържете с нас. Наш консултант ще ви обясни всичко необходимо, така че имуществото ви да е защитено.

Основни покрития на застраховка Имущество

Застраховка Имущество покрива рискове само за територията на Република България, на адреса на жилището, който е посочен в застрахователната полица.

Застраховка Имущество се сключва, за да се защитите при следните рискове

 • Застраховка Имущество при пожар, мълния;
 • Застраховка Имущество при експлозия, имплозия;
 • Застраховка Имущество при удар от летателен апарат;
 • Застраховка Имущество при буря, пороен дъжд, градушка;
 • Застраховка Имущество при увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг и лед;
 • Застраховка Имущество при свличане и срутване на земни пластове;
 • Застраховка Имущество при наводнение;
 • Застраховка Имущество при авария на водопроводни, канализационни и паропроводни инсталации;
 • Застраховка Имущество при счупване на стъкла;
 • Застраховка Имущество при удар от пътно превозно средство;
 • Застраховка Имущество при злоумишлени действия на трети лица, кражба чрез взлом, кражба чрез използване на техническо средство, грабеж.

Допълнително избираеми покрития на застраховка Имущество

Можете да изберете допълнително покритие за вашата застраховка Имущество, така че да предпазите вещите и дома си при следните ситуации, които ви гарантират по-високо ниво на защита чрез допълнителни покрития:

 • Допълнителна застраховка Имущество при земетресение
 • Допълнителна застраховка Имущество при късо съединение или токов удар
 • Допълнителна застраховка Имущество - обща гражданска отговорност

Кога застраховка Имущество е невалидна?

Застраховка Имущество не покрива следните рискове:

 • умишлени действия на застрахования;
 • нормално износване и остаряване, присъщи недостатъци и остаряване;
 • загуби от обезценка, пропуснати ползи, глоби, лихви, неустойки;
 • корозия, загниване, мухъл;
 • преки вреди от животни, птици, насекоми и гризачи;
 • грешки в проектирането, нарушени строително-технически норми, некачествен ремонт;
 • наличие на щети, нанесени от подпочвени води или морски вълни;
 • акт на тероризъм, гражданска война, военни действия, военен преврат;
 • граждански вълнения, безредици, стачки;
 • конфискация, национализация, реквизиция;
 • радиоактивност, йонизираща радиация, атомни и ядрени експлозии.

Ограничения на покритието на застраховка Имущество

Застраховка Имущество има следните ограничения на покритието:

 • Застраховка Имущество не покрива сгради, подлежащи на събаряне;
 • Застраховка Имущество не покрива сгради в строеж или ремонт;
 • Застраховка Имущество не покрива фургони, сглобяеми къщи, оранжерии;
 • Застраховка Имущество не покрива сухопътни превозни средства;
 • Застраховка Имущество не покрива служебни документи.

Вашите задължения, свързани със застраховка Имущество

Преди и след като сте сключили застраховка Имущество, вие имате няколко задължения, така че да сте сигурни, че ще получите максимално много ползи от сключената от Вас застраховка. Разгледайте ги по-долу:

 1. Преди да сключите застраховката, определете застрахователната сума и я посочете на застрахователя.
 2. Преди и след сключването на застраховката, трябва да предприемате мерки, които да предпазват вашето имущество от вреди.
 3. При настъпване на събитие, трябва да положите нужните усилия, които да намалят размера на вредите и да спазват указанията на застрахователя.
 4. Уверете се, че разполагате с всички, необходими документи, удостоверяващи застрахователното събитие - по този начин ще улесните застрахователя да установи събитието и да направи оценка на щетите.
 5. След настъпване на застрахователното събитие, осигурете достъп на застрахователя, така че да може да извърши оглед и му представете всички поисканите от него документи, пряко свързани с установяването на събитието и размера на вредите.

Как да избера застрахователната сума за застраховка Имущество?

Имате много неща, те са ценни за вас, а и продължават да се трупат. Имайте предвид, че в застраховка Имущество автоматично се включва и новото движимо имущество, което сте придобили през срока на застраховката

За да изберете застрахователната сума, можете да следвате няколко стъпки, посочени по-долу. Така можете да спестите време, а и пари.

 1. Преди да сключите застраховка Имущество, се разходете из апартамента си и направете снимки (или видеоклип) на личното си имущество.
 2. Направете списък с ценните си вещи и преценете колко струват.
 3. Предмети, за които е трудно да дадете оценка, като например дрехи, обувки или кухненски принадлежности, изчислете приблизителната обща сума, която ще ви коства да си гинабавите отново.
 4. Съберете всички суми от списъка и ги закръглете. Например, ако имате вещи на стойност 27 000 лева, добре е сумата за покритие на застраховка Имущество да е за 30 000 лева. Вече имате застрахователната стойност - свържете се с нас и следвайте улеснената процедура по сключването на застраховката.

Процес на покупка


Защо Boleron?

защо да се застраховаме при boleron

Потребителите за нас


Застраховай се през телефона

Свали приложението

 • Полиците са навсякъде с теб
 • Напомняне за изтичащи застраховки
 • Подновявате застраховките си с един клик
Гражданска отговорност цени