ПЛАЩАНЕ НА ВНОСКА

Платете вноска по застраховка "Гражданска отговорност", без значение от къде е купена.

Въведете ЕГН ако собственикът на МПС е физическо лице, въведете ЕИК ако собственикът е юридическо лице.

*Проверка за статус на полица и плащане на вноски може да се извърши за следните застрахователи: Бул Инс, Лев Инс, Дженерали, ДЗИ, Булстрад, Евроинс.