Гражданска отговорност онлайн

Сигурен застрахователен брокер

Бул Инс гражданска отговорност ДЗИ гражданска отговорност Евроинс гражданска отговорност ОЗК гражданска отговорност
ДаллБогг гражданска отговорност Булстрад гражданска отговорност Дженерали гражданска отговорност Уника гражданска отговорност
 • Безплатна доставка
 • Напомняне за изтичащи застраховки
 • Плащате онлайн или при доставка

Калкулатор

Цените се предоставят директно от застрахователите

Чрез регистрационният номер на автомобила и талона, застрахователите извличат информация за марката, модела и мощността на автомобилите автоматично и не е необходимо да отговаряте на допълнителни въпроси за да бъде изчислена цена.

Процес на покупка

Застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите покрива отговорността на собствениците и водачите на МПС за причинени по тяхна вина телесни увреждания и/или смърт и/или материални щети на трети лица.

Застрахователи

Застраховката Гражданска отговорност на автомобилистите в платформата Boleron се предлага от: ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп; Дженерали Застраховане АД; ДаллБогг: Живот и Здраве АД; Евроинс АД; УНИКА АД; ДЗИ-Общо застраховане ЕАД; Бул Инс АД; ОЗК Застраховане

Покрития

При събития, настъпили на територията на Република България:

 • за неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт - 10 420 000 лева за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица;
 • за вреди на имущество (вещи) - 2 100 000 лева за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица.

При събития, настъпили на територията на държава членка на Европейския съюз важат минималните лимити на отговорност, приложими в съответната държава членка, на територията на която е настъпило застрахователното събитие, съгласно нейния закон или покритието съгласно закона на територията, където обичайно се намира моторното превозно средство, когато това покритие е по-високо.

Валидност

Застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите е валидна на територията на страните, членки на Европейски съюз, Европейското икономическо пространство и тези, подписали Многостранното споразумение "Зелена карта" (Австрия, Белгия, България, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Хърватска, Чехия, Швеция, плюс Андора, Сърбия и Швейцария).

За останалите държави, членки на споразумението "Зелена карта" - Албания, Босна и Херцеговина, Беларус, Македония, Израел, Иран, Молдова, Мароко, Русия, Тунис, Турция, Украйна, Черна гора и Азербайджан се издава безплатен сертификат Зелена карта, чрез който се разширява покритието на застраховката, за да бъде валидна в тези държави.

Застраховка Гражданска отговорност се сключва за срок от една година.

Необходими документи

При сключване на Застраховка Гражданска отговорност е необходимо да предоставите копие от свидетелството за регистрация на автомобила (талона) на застрахователите, които го изискват.

Полезна информация Зелена карта

Зелената карта е международен сертификат към Гражданската отговорност, който удостоверява дали МПС има валидна Гражданска отговорност и дали полицата покрива територията на съответната държава.

За страните, членки на Европейски съюз и Европейското икономическо пространство сертификатът не е необходим. Няма граничен контрол и не се изисква при влизане на територията на съответната държава.

Сертификат зелена карта е задължителен при пътуване във всички останали страни, членки на споразумението "Зелена карта". Документът се изисква при преминаване на границата, при пътна проверка или при настъпване на ПТП.

Документи

Банкова карта: Плащането се осъществява на виртуален ПОС на Първа Инвестиционна Банка. Сигурността на плащането е гарантирана от банката и застрахователният брокер няма достъп до данните на картата. При разсрочено плащане, банката автоматично удържа следващите вноски.

При доставка: Еднократно плащане - осъществява чрез наложен платеж, когато ви бъде доставена застрахователната полица, стикер и всички останали документи от куриер. Плащане на вноски - осъществява чрез наложен платеж, когато ви бъде доставен стикера за съответния заплатен период.

Полицата, стикера (отрязък от знак) и всички необходими документи се изпращат безплатно на посочен от вас адрес, в срок до 3 работни дни след извършеното плащане.

При плащане на вноски, доставките на стикера (отрязък от знак) се извършват след плащане на поредната вноска и са безплатни.

Когато сте в движение с колата си, доброто покритие на вашата автомобилна застраховка - независимо дали само задължителна “Гражданска отговорност“ онлайн, или и допълнително Автокаско, ви позволява да шофирате спокойно. Автомобилното застраховане на Болерон може да ви помогне да останете защитени, където и да ви отведе пътят.

Задължителна застраховка “Гражданска отговорност” онлайн

Ако притежавате автомобил, знаете, че застраховка “Гражданска отговорност” онлайн е задължителна по закон за всички собственици на автомобили в България, а при определени условия, трябва да е сключена дори и за автомобили, които не са в движение.

В долния материал ще ви дадем малко повече информация за “Гражданска отговорност” онлайн както у нас, така и в чужбина.

Какво е застраховка “Гражданска отговорност” онлайн?

“Гражданска отговорност” онлайн е вид автомобилна застраховка, която е задължителна по закон в повечето държави, включително и България. Тя е важна не само в случай, че виновно причините или съпричините автомобилна катастрофа, иначе казано, ако носите отговорност за произшествието, но и в случай, че сте пострадали в такова. В случай на инцидент на пътя, покритието на полицата по застраховка “Гражданска отговорност” онлайн на виновното лице се използва за покриване на разходите, направени от страна на другия участник в инцидента. В случай, че вие носите отговорност, вашите разходи няма да бъдат покрити от вашата “Гражданска отговорност” онлайн.

В кои случаи застраховка “Гражданска отговорност” онлайн ще ми е полезна?

Както споменахме по-горе, “Гражданска отговорност” онлайн е важна за покриване на щети не само, ако сте отговорен за пътно-транспортно произшествие, но и в случай, че сте само участник, без да носите вина по закон. Застраховка “Гражданска отговорност” онлайн може да включва покритие в случай на получена телесна повреда и/ли при нанесени имуществени щети. В България полицата покрива и двата случая, разбира се до определени финансови лимити. Техният праг е еднакъв за всички застрахователни компании, сключващи полици за застраховка “Гражданска отговорност” онлайн и се определя в Кодекса за застраховане.

Разбира се, “Гражданска отговорност” онлайн осигурява само базова сигурност на пътя. Ако искате допълнителна защита, можете да сключите и застраховка Автокаско, която може да покрие и частично или изцяло и вашите разходи, в случай, че сте виновен за причиняване на ПТП. Застрахователната сума зависи от много фактори, като един от тях, включително и вашето желание и възможности за плащане на застрахователната премия.

В случай, че планирате излизане в чужбина, трябва да проверите какви са изискванията за застраховка “Гражданска отговорност” онлайн за съответната държава. В рамките на Европейския съюз допълнителна застраховка няма да ви е нужна. Но ако държавата е извън него и е включена в списъка страни към вашата Зелена карта към полицата ви за застраховка “Гражданска отговорност” онлайн, трябва да се сдобиете с нея, тъй като Зелената карта се изисква от граничните служители, както и трябва да бъде представена в случай на произшествие в чужбина.

При въпроси, можете да се свържете с наш консултант, който ще отговори на вашето запитване и ще ви предостави детайлна информация за застраховка Автокаско и “Гражданска отговорност” онлайн.

Видове покрития на застраховка “Гражданска отговорност” онлайн

Застраховка “Гражданска отговорност” онлайн, покрива извършени медицински разходи за лечение, както и разходи за поправка в случай на нанесени щети върху имуществото на друго лице по следните начини:

 • “Гражданска отговорност” онлайн при телесна повреда
  Ако в случай на злополука, за която сте признат за виновен от органите на реда (в случая КАТ), има едно или повече пострадали лица, покритието на вашата “Гражданска отговорност” онлайн за телесна повреда ще бъде използвано за заплащане на медицинските им разходи.
 • Покритие на “Гражданска отговорност” онлайн при причинени имуществени щети
  Ако сте причина за произшествие на пътя, която е нанесла щети на чуждо имущество (автомобил, мантинела или дори пътен знак), вашата “Гражданска отговорност” онлайн ще покрие сумата за поправката на нанесените имуществени вреди.

Лимити на покритието на застраховка “Гражданска отговорност” онлайн

Сумата, която вашият застраховател ще плати в случай на застрахователна претенция по “Гражданска отговорност” онлайн, зависи от избраните от вас лимити за покритие. Всяка държава определя лимити за покритие в случай на причинени телесни повреди, както и при нанесени за имуществени щети. Лимитите са включени в минималния задължителен пакет за застраховка “Гражданска отговорност” онлайн, който трябва да закупите, но можете да решите да се подсигурите и с допълнително покритие. Лимитите по вашата застраховка “Гражданска отговорност” онлайн се определят на ниво държава, в която се е случил инцидентът и може да включват следните неща:

 • Лимити за “Гражданска отговорност” онлайн при имуществени щети.
  Това е максималната сума, която вашият застраховател би платил за поправяне на щети, които сте причинили на имуществото на другата страна в инцидента. При допълнително покритие, максималната застрахователна сума, която ще бъде изплатена, няма да надвиши избрания от вас лимит по полица “Гражданска отговорност” онлайн.
 • Лимити за “Гражданска отговорност” онлайн в случай на телесна повреда или смърт при злополука.
  Това определя максималното обезщетение, което ще бъде изплатено на всеки човек, който е пострадал при злополуката, която сте причинили. Имайте предвид, че има не само лимит на човек, но и общ лимит, в случай, че пострадалите са повече от един. В този случай, застрахователната компания ще плати обезщетение до максимална стойност, определена от лимита по вашата полица “Гражданска отговорност” онлайн. В случай, че необходимото обезщетение е по-високо, може да е необходимо да доплатите остатъчната стойност на медицинските разходи, която е над лимита по полицата ви.

Лимити по застраховка “Гражданска отговорност” онлайн за България

Лимитите, определени от Кодекса за застраховане в България по застаховки “Гражданска отговорност” онлайн са следните:

 • за неимуществени и имуществени вреди, вследствие на телесно увреждане или смърт - 10 420 000 лева за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица;
 • за вреди на имущество и/или вещи - 2 100 000 лева за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица.

Какво не се покрива от застраховка “Гражданска отговорност” онлайн

Обикновено застраховка “Гражданска отговорност” онлайн не покрива щети върху вашия собствен автомобил след произшествие. За целта можете да сключите допълнителна застраховка.

Покритието на вашата полица “Гражданска отговорност” онлайн обикновено също не включва разходите, направени от вас, свързани медицински прегледи и лечение на вашите наранявания, дори те да са възникнали в следствие на злополуката, която сте причинили. Това може да бъде покрито от допълнителна здравна застраховка или като част от вашия Автокаско или “Гражданска отговорност” онлайн застрахователен пакет.

Ако се нуждаете се от помощ, за да разберете по-добре същността на застраховка “Гражданска отговорност” онлайн или условията в различните държави, които смятате да посетите, свържете се с нас по удобен за вас начин. Ние ще ви дадем подробна информация, както и предложения за различни пакети, които ще са подходящи във вашия случай.

Защо Boleron?

защо да се застраховаме при boleron

Потребителите за нас


Медиите за нас


Застраховай се през телефона

 • Полиците са навсякъде с теб
 • Напомняне за изтичащи застраховки
 • Подновявате застраховките си с един клик