Уведомление

В качеството си, на Администратор на лични данни, и в изпълнение на законовите изисквания, Застрахователен брокер Болерон Консултинг ЕООД уведомява своите клиенти за установено нарушение на сигурността на личните обработвани в информационната система „Sirma Insurance Enterprise” поддържана от  Сирма Ай Си Ес АД /Сирма/. По данни предоставени от Сирма нарушението се изразява в нарушение на поверителността на данните, настъпило в резултат на нерегламентиран достъп до ползваната от Брокера информационна система. Към момента не са установени броя и кои конкретни лични данни са засегнати. Нарушението носи потенциален риск за правата и свободите на засегнатите. Мерките, които са предприети от Сирма е, че са въведени по-високи нива на сигурност и двуфакторна автентикация. За повече информация може да се обръщате към нас на e-mail: [email protected]