Планинска застраховка цена

България е държава, която се слави с планините си и великолепната природа. По тази причина, дори да не спортувате активно, вероятно поне веднъж сте били в планината. А ако ви е харесва и често я избирате за място, на което да прекарвате свободното си време, със сигурност трябва да помислите за сключване на планинска застраховка цена. Освен това, въпреки че в България не е задължително сключването на планинска застраховка цена, почти всички туристически агенции, които предлагат групови планински преходи, независимо от тяхната продължителност или ниво на трудност, изискват доказателство за сключена планинска застраховка цена, преди да ви включат в прехода, който организират.

Затова, ще ви запознаем малко по-подробно с планинска застраховка цена, която предлагаме - какво представлява, какво е покритието ѝ, както не се включва в нея и какво се очаква от вас.

Какво представлява планинска застраховка цена?

Планинска застраховка цена е застрахователен продукт, който ви помага, в случай на злополука или заболяване, възникнали по време на спорт и/или туризъм в планината. Малко известно е, че тя може да включва и злополуки, вследствие на упражняване на хоби, когато го практикувате в планината. Планинска застраховка цена ви предлага финансова подкрепа и покритие за направени от вас разходи за медицински грижи, които са резултат от планински инциденти.

Имам здравна застраховка, трябва ли ми планинска застраховка цена?

Водещо при планинска застраховка цена е, че включва застраховка при злополука. Това е основният смисъл от сключването ѝ и може да е от решаващо значение в планината. Въпреки, че застраховката срещу злополука се предлага с повечето пакети планинска застраховка цена по подразбиране, уверете се, че и тази, която сте избрали не прави изключение. В противен случай планинска застраховка цена може да покрива само медицинското лечение, но не и случаи на инциденти.

Повечето пакети медицинска застраховка не покриват рискове от злополука, особено ако застрахователната ви премия е по-ниска. А, както споменахме, възможността за инциденти е по-голяма, когато сте в планината. Затова, не пестете пари, когато става дума за здравето ви и освен здравната си застраховка, сключете и планинска застраховка цена.

Какви пакети планинска застраховка цена има?

Планинска застраховка цена може да бъде сключена само за рискове, включени в базов застрахователен пакет, но имате възможност да добавите и допълнителни пакети с покрития по избор, в зависимост от индивидуалните ви нужди и рисковете, които сте оценили, че може да възникнат.

Какво е важно да включва планинска застраховка цена при злополука?

Когато имате сключена планинска застраховка цена, тя не ви предпазва, но ви предлага финансово обезпечение, в случай на инцидент.

При сключване на планинска застраховка цена задължително следете дали тя включва:

  • планинска застраховка цена при нараняване;
  • планинска застраховка цена при вреда за здравето;
  • планинска застраховка цена в случай на смърт при злополука;
  • планинска застраховка цена в случай на определена степен на инвалидност, възникнала в рамките на една година и е в резултат на претърпяна злополука.

Покритие на планинска застраховка цена, което предлагаме

Сключването на планинска застраховка цена покрива различни рискове, които могат да възникнат по време на упражняване на хоби, практикуване на планински спортове или туризъм в планинска среда. Тези рискове включват опасности, които касаят живота ви, възможността за намалена или ограничена трудоспособност, както и телесни наранявания. Планинска застраховка цена се сключва с физически лица и е валидна само за времето, за което сте платили премията по полицата.

При сключване на тази застраховка при нас, рисковете, които се покриват от полицата ви зависят от вашия избор и избрания пакет планинска застраховка цена, но могат да включват:

  • Планинска застраховка цена може да включва покритие на разходи за лечение и други наложителни медицински разходи, в следствие на злополука;
  • Покрит риск от планинска застраховка цена за смърт при инцидент;
  • Рискове в случай на трайна загуба на работоспособност, като следствие от злополука, покрити от планинска застраховка цена;
  • Покритие на транспортни разходи от вашата полица планинска застраховка цена, което може да включва разноски по спасяване, евакуация, репатриране;
  • Покритие от планинска застраховка цена на провеждане на спасителни акции, включително и с хеликоптер.

Включва ли се височинна болест в планинска застраховка цена?

Помислете за най-високата надморска височина (н.в.), която ще достигнете при следващото си пътуване. Повечето покрити рискове от планинска застраховка цена се прилагат само до 3000 метра, н.в. Това не е измама, а по-скоро условие, с което трябва да потвърдите, че сте съгласни, преди да сключите застрахователния си пакет за планинска застраховка цена.

Повечето застрахователни компании включват риска от височинна болест в пакетите си за планинска застраховка цена. Но трябва да знаете, че ако живеете на високо (около 500-700 м, надморска височина), рискът от височинна болест не е толкова голям за височина до около 3000-4000 метра, а и в България няма как да достигнете подобна височина. По тази причина, сключването на стандартна планинска застраховка цена е напълно подходяща за повечето туристически маршрути в България, тъй като нашите планини не са високи и рискът от височинна болест е незначителен.

Размер на застрахователното покритие на планинска застраховка цена

При сключване на планинска застраховка, цената на застрахователната сума зависи както от застрахователната компания и вида на застраховката, така и от вашето желание. При сключване на планинска застраховка цена, вашите задължения са именно да определите и посочите застрахователната сума, която желаете, както и да ни предоставите цялата, необходима информация, след което да платите застрахователната премия. Вие определяте и периода на валидност на вашата планинска застраховка цена. Той започва винаги в 0:00 ч на началната дата и завършва в 24:00 ч. в деня на изтичане на полицата. Можете да намерите и двете дати, поместени в полицата ви.

Планинска застраховка цена извън България

Вашата планинска застраховка цена зависи от дестинацията, която планирате да посетите. Ако вашият маршрут включва няколко държави (например, обиколка на върховете на Балканите), тогава сумата ще е по-висока, защото трябва да покрива рискове във всяка включена страна. Този факт е резултат не само от това, че предлаганите пакети планинска застраховка цена от нас не включват покритие извън България и ще се наложи да сключите допълнителна застраховка за пътуване в чужбина. Планинска застраховка, включваща България и чужбина, би зависела от държавата или държавите, които смятате да посетите, от цените на медицинските услуги във всяка от тях, както и от цялостния стандарт на живот. Затова, за да получите планинска застраховка цена, която важи извън България, препоръчваме да се свържете с наш консултант, който да ви даде допълнителна информация за възможностите и да ви предостави индивидуална оферта за планинска застраховка цена.

Ако не знаете точно в кои страни ще правите планински преходи, препоръчваме да сключите вместо планинска застраховка цена, застраховка за пътуване в чужбина за цяла година, за цял свят. По този начин ще си осигурите допълнителна сигурност и по-голямо покритие, въпреки че ще е доста по-скъпа от сключването на планинска застраховка цена за България.

Документи:

Цени от 9.99 лв