Онлайн застраховка
Пътуване в чужбина

Независимо дали пътувате често или рядко, по работа или на почивка, ако посещавате чужда страна, особено такава, в която смятате, че за вас има повече рискове, може би най-добрата идея е да сключите онлайн застраховка пътуване в чужбина.

Трябва ли да сключвам онлайн застраховка пътуване в чужбина?

Сключването на онлайн застраховка пътуване в чужбина не е задължително. Но това решение ще ви бъде удобно, защото имате голям избор на застрахователни планове, както и гъвкавост, благодарение на която можете да включите покрития за различни рискове, индивидуални за вашето пътуване, съобразно дейностите и маршрута, които планирате. Освен това, голяма част от плановете за онлайн застраховка пътуване в чужбина почти задължително включват и покритие на медицински разходи, така че може да не се налага да сключвате допълнително здравна застраховка за пътуването.

Освен факта, че можете да персонализирате вашата онлайн застраховка пътуване в чужбина според вашите специфични нужди и маршрут и може да включите медицинска застраховка, допълнително предимство е, че плановете за онлайн застраховка пътуване в чужбина са достъпни за почти за всяка държава и покриват голямо разнообразие от сценарии, в които пътуващите могат да се окажат.

По принцип сключването на онлайн застраховка пътуване в чужбина е особено добра инвестиция, ако планирате пътуване за сватба, меден месец или за по-продължителен период, когато ще ви е необходима защита при различни ситуации.

Разлика между онлайн застраховка пътуване в чужбина и здравна застраховка за чужбина

Двете застраховки по донякъде се припокриват донякъде от гледна точка на рискове, но те не са еднакви. Здравната застраховка обхваща само медицински проблеми, докато онлайн застраховка пътуване в чужбина е набор от свързани с пътуването застрахователни програми, които обикновено включват рискове, свързани с получаване на медицински грижи, но това не е задължително.

Онлайн застраховка пътуване в чужбина е насочена към пътуващи, предвиждащи възможност за различни рискове, които могат да възникнат по време на пътуването и престоя им в чужбина, включително кражба, изгубен или забравен багаж, анулиране на полети и други транспортни проблеми. В резултат на това, онлайн застраховка пътуване в чужбина като цяло е с по-висока цена от здравната застраховка, но за сметка на това има по-голям обхват на покритието. Цената на здравната застраховка зависи от вашата възраст, времеви период на пътуването и размер на покритието, докато цената на онлайн застраховка пътуване в чужбина обикновено е от 4% до 10% от цената на самото пътуване.

Ако търсите здравна застраховка за пътуване, план за онлайн застраховка пътуване в чужбина, който включва и медицински грижи, може да бъде разумна инвестиция.

Онлайн застраховка пътуване в чужбина за бизнес пътувания

Обикновено видът на застрахователния план, който е най-подходящ за вас, зависи от множество фактори, например къде отивате, колко дълго ще бъдете в чужбина и какво ще правите по време на пътуването си. Претеглете внимателно тези фактори преди да изберете своя план за онлайн застраховка пътуване в чужбина. Заедно с това, помислете и за рисковете, които смятате за най-вероятни. Това ще ви помогне да изберете своята онлайн застраховка пътуване в чужбина.

При бизнес пътувания може би най-важните покрития, които ще искате да включите като част от полицата си за онлайн застраховка пътуване в чужбина, са за загуба на багаж (включително кражба, изгубване, частична или цялостна повреда, забавяне и други), внезапно прекъсване на пътуването по лични или политически причини (като заболяване, смърт на близък, граждански размирици и политическа нестабилност и други), забавяне и отмяна на полети поради лоши метеорологични условия и така нататък. Ако имате нужда от консултация, свържете се с нас, ние ще ви помогнем с допълнителна информация, свързана със сключване на онлайн застраховка пътуване в чужбина.

Видове онлайн застраховка пътуване в чужбина

Онлайн застраховка пътуване в чужбина може да ви предостави почти пълно застрахователно покритие на различни рискове, свързани с вашето пътуване. При сключването ѝ можете да изберете дали да е еднократна или годишна, която по-късно можете да продължите за, избран от вас, период от време.

Онлайн застраховка пътуване в чужбина с полица за еднократно пътуване

Застрахователните полици за единични пътувания могат да обхващат отделни пътувания или само част от тях. Възможно е вашата онлайн застраховка пътуване в чужбина да има покритие за цялото времетраене на вашата ваканция или бизнес пътуване - от момента, в който напуснете дома си, до момента на връщане.

Премиите за онлайн застраховка пътуване в чужбина варират значително, в зависимост от много фактори като включените покрития, застрахователната компания, възрастта и броя на пътниците и други, обикновено сумата, която ще трябва да заплатите за онлайн застраховка пътуване в чужбина е между 5% и 10% от общата стойност на покритата част от почивката.

Онлайн застраховка пътуване в чужбина на годишна база

Годишните полици за онлайн застраховка пътуване в чужбина са подходящи, ако пътувате често, независимо дали е по работа, или за удоволствие. Обикновено сключената онлайн застраховка пътуване в чужбина за една година има възможност за подновяване за неопределено време. Премиите варират по-малко от плановете за единични пътувания, въпреки че демографските фактори и в този случай имат немалка роля. Повечето застрахователи предлагат годишни планове за онлайн застраховка пътуване в чужбина самостоятелно за един човек, както и планове за двойки, като децата, които не са навършили пълнолетие, се включват към полицата, без допълнително заплащане.

Цените на онлайн застраховка пътуване в чужбина обикновено не варират от година на година - плащате една и съща премия, независимо от това колко пътувате. Някои застрахователи обаче имат минимално изискване за броя дни на пътуване, включени в полицата.

Годишната онлайн застраховка пътуване в чужбина често е изключително рентабилна за хора, които са далеч от дома си в продължение на месеци - по работа или по други причини (служители, които работят за чуждестранни компании, ученици и студенти, които учат в чужбина и други).

Разлика между еднократната и годишната онлайн застраховка пътуване в чужбина

Освен очевидните разлики във времевите рамки, покритието на полиците за еднократно пътуване и годишни пътувания обикновено също се различават в едно ключово отношение: полиците за онлайн застраховка пътуване в чужбина за еднократно пътуване често имат добро покритие в случай на прекъсване и/или отмяна на пътуване, докато при годишните полици това покритие е ограничено или изобщо липсва.

Това е важно, тъй като прекъсването и отмяната на пътуването са сред най-често настъпващите застрахователни събития. Много застрахователи предлагат допълнителни покрития за онлайн застраховка пътуване в чужбина, които покриват единствено прекъсване, отмяна или анулиране на пътуването за притежателите на годишна полица за онлайн застраховка пътуване в чужбина. Тези покрития са достъпни срещу допълнителна годишна такса или такса за едно пътуване. Други добавят тези покрити събития към най-високите планове за онлайн застраховка пътуване в чужбина. Затова, преди да сключите годишна онлайн застраховка пътуване в чужбина, проверете дали е включено покритие за прекъсване или анулиране на пътуването и дали можете да добавите такова, ако липсва.

Цени от 1.99 лв