За нас

Болерон е софтуерна платформа за дигитално застраховане, използвана от лицензираният застрахователен брокер Болерон Консултинг ООД, ЕИК:102764975 с издаден и валиден лиценз от Комисията по финансов надзор №646-3Б/04.11.2019 г.

Екипът ни има международен професионален опит в застраховането, банкирането, кибер-сигурността и разработването на високотехнологичен софтуер.​

Застрахователната платформа е специално създадена за закупуване и управление на застрахователни продукти през мобилни телефони от крайни потребители.

Александър Цветков

Александър Цветков

CEO

Александър има над 5 години опит в застраховането като търговец и 6 години в разработката и интеграцията във финансови институции на софтуерни технологии в областта на застрахроването и киберсигурността. Предприемач и визионер, повече от 10 години създава и помага на високотехнологични компанни да се установят и развият в различни пазари и индустрии.

Симеон Костов

Симеон Костов

CTO

Симеон е Senior Level IT Professional с над 12 години опит.

Той е работил и управлявал множество проекти свързани с интегриране на нови технологии и кибер сигурност в международни компании. Симеон има бакалавърска степен по компютърни науки от University Nice Sophia Antipolis France и магистърска степен по бизнес администрация от City University of Seattle.

Димитър Колчаков

Димитър Колчаков

CCO

Eксперт с повече от 12 години опит в сферите на клиентското обслужване, вътрешния одит, борбата с измамите в ПИБ АД и ОББ АД. Ръководител на функцията по Нормативно съответствие и контрол; Председател на специализираната служба за предотвратяване изпирането на пари; Длъжностно лице по защита на личните данни (DPO); Председател на комитет по защита на личните данни в БАКБ АД.

Член на комитетите по платежни услуги, правен, сигурност на Асоциацията на банките в България. Международен консултант на различни търговски и финансови компании в областите по имплементирането и прилагането на адекватни мерки за противодействие на изпирането на пари и защитата на личните данни.

Десислава Цветкова

Десислава Цветкова

Manager Corporate clients

Деси има над 10 години опит в застраховането. Професионалната й кариерата започва в ДЗИ, където отговаря за застрахователните посредници и продължава в един от водещите международни брокери, като разработва нови продукти, комуникира с корпоративни клиенти и застрахователни компании.