Застраховка на апартамент

пътуване в чужбина

Застраховка на апартамент от УНИКА

В ЕС, сключването УНИКА е австрийска застрахователна компания с 130 годишна история. Работи в 18 държави и обслужва 10 милиона клиенти.

Покрити рискове

 • Пожар
 • Наводнение
 • Земетресение
 • Mълния, експлозия, имплозия, удар от летателен апарат.
 • Буря, пороен дъжд, градушка, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг и лед.
 • Свличане и срутване на земни пластове
 • Авария на водопроводни, канализационни и паропроводни инсталации
 • Удар от пътно превозно средство
 • Злоумишлени действия на трети лица, кражба чрез взлом, грабеж, вандализъм
 • Защита на движимо имущество
 • Разходи за установяване на причините и отстраняване на щетите по инсталацията при авария на водопроводни, канализационни и пропроводни инсталации.
  • До 500 лева
 • Счупване на стъкла
  • До 10% от застрахователната сума
 • Обща гражданска отговорност
  • До 5 000 лева
 • Късо съединение/ Токов удар
  • До 5 000 лева

Трябва ли ни Застраховка Имущество?

Имуществената застраховка е създадена, за да гарантира финансови средства за възстановяване на дома след бедствия, като пожар, земетресение и наводнение.

Полезна информация

Застрахожателните компании покриват разходи за възстановяване на щети по възстановителна стойност (разходи за ремонт и възстановяване), а не по пазарна цена на имота. Следователно не е необходимо избраната от вас застрахователна сума да отговаря на пазарната цена на имота.

Статистика

През 2018г. застрахователите в България са изплатили над 240 млн. лева по застраховака имущество на корпоративни и индивидуални клиенти.

Колко струва?

Малка сума от 10лв. на месец, може да защити имуществото ви на стойност стотици хиляди лева.

Документи:

Купувате си ново жилище или вече притежавате такова, но искате да се подсигурите? Застраховка на апартамент е едно добро решение, с чиято помощ ще се чувствате по-спокойни за дома си. Ето какво трябва да знаете за сключването на застраховка на апартамент.

Трябва ли ми застраховка на апартамент?

Независимо дали имате жилище от години, или току-що сте го закупили, инвестицията е голяма и вероятно искате да я предпазите. По тази причина най-доброто решение за вас е застраховка на апартамент, дори ако давате собствеността си под наем.

Притежаването на апартамент не е само гордост, а и голям ангажимент, който ще имате в продължение на дълги години. Покупката на имот е вероятно една от най-големите инвестиции, които някога ще направите и със сигурност бихте искали да го защитите със застраховка на апартамент.

Ясно е, че не можем да спрем природните бедствия, нито да ви гарантираме сигурност срещу престъпление или посегателство над личната ви собственост, но със застраховка на апартамент можем да намалим поне част от трудностите, като бихте имали в случай на щети по имота, повреда или загуба на ценните ви притежания, намиращи се в него.

Защо да сключите застраховка на апартамента си?

Добрата застраховка на апартамент покрива финансови загуби, причинени от различни инциденти като пожар, земетресение или взлом и вандализъм. Застраховка на апартамент включва не само ремонт на самия имот, но и защитава активите и притежанията, които се намират в него - от килима до климатика ви.

Струва ли си да правя застраховка на апартамента, ако го давам под наем?

В някои държави, застраховка на апартамент е задължителна, ако давате апартамента си под наем, като има и застраховка, която се сключва и от страна на наемателите. В България няма такава регулация, въпреки че рисковете не са по-малки у нас.

Въпреки че няма закон, който ви задължава, ако давате имота си под наем, е добра идея да се защитите допълнително, като сключите застраховка на апартамента. Така ще се предпазите от финансови загуби в случай на инциденти, природни бедствия, грабеж.

Какво представлява застраховка на апартамент?

Застраховка на апартамент може да бъде сключена за пълно покритие за щети върху пазарната цена на имота ви, както и за избрана от вас застрахователна стойност.

При застраховка на апартамент, застрахователните компании оценяват сумите според стойността на ремонтните дейности и възстановяването на щети, а не върху пазарната цена на имота. При сключване на застраховка на апартамент можете да добавите и застраховка на имуществото, която включва предметите, намиращи се в дома ви, като електрически уреди, електроника, бижута, предмети на изкуството и други ценности. Покритието в рамките на полицата варира и може да бъде персонализирано, за да отговаря на вашите нужди. Свържете се нас, за да обсъдим вашите възможности.

Колко струва застраховка на апартамент?

Като всяка друга застраховка, цената на застраховка на апартамент зависи от много фактори и не е ли лесно да се даде точна сума, но при определени условия, само срещу 10 лв. на месец можете да защитите апартамента си за щети на стойност стотици хиляди лева. Свържете се с нас за повече информация и точна оферта.

Какво трябва да имате предвид при избор на застраховка на апартамент?

Покритие на застраховка за апартамент

При сключване на застраховка за апартамент, можете да изберете какво да е покритието на полицата. Покритите рискове за застраховка на апартамент, които предлагаме, включват:

 • Застраховка на апартамент при пожар;
 • Застраховка на апартамент при наводнение;
 • Застраховка на апартамент при земетресение;
 • Застраховка на апартамент при мълния, експлозия, имплозия, удар от летателен апарат;
 • Застраховка на апартамент при буря, пороен дъжд, градушка, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг и лед;
 • Застраховка на апартамент при земетресение и свличане и срутване на земни пластове;
 • Застраховка на апартамент при авария на водопроводни, канализационни и паропроводни инсталации;
 • Застраховка на апартамент при късо съединение;
 • Застраховка на апартамент при удар от пътно превозно средство;
 • Застраховка на апартамент при злоумишлени действия на трети лица, кражба чрез взлом, грабеж, вандализъм;
 • Застраховка на апартамент - защита на движимо имущество.

Застрахователна сума на застраховка за апартамент

Пазарната стойност на апартамента ви се изчислява въз основа на три фактора - квадратура, цена на строителството за сградата и средна цени на недвижими имоти за района, в който се намира апартамента. При сключване на застраховка на апартамент обаче, застрахователната сума покрива само разходите за ремонти и възстановяване на щети.

При извършване на пазарна оценка за застраховка на апартамент, повечето застрахователи предлагат стандартна цена на квадратен метър, която се умножава по площта на пода на апартамента ви, като се взема предвид и амортизацията. Застраховка на апартамент, сключена за пълна пазарна стойност, покрива възстановяването на вашия дом от нулата в случай на най-лошото. Затова за вас вероятно ще ви е по-удобно да сключите застраховка на апартамент за застрахователна сума по ваше желание.

Затова, когато правите застраховка на апартамента си, можете да изберете дали застрахователната сума да е върху пазарната оценка на имота, или върху посочена от вас сума.

Съответствие на застраховка за апартамент

Ако живеете във висока сграда, апартаментът ви няма да може да бъде възстановен, в случай, че голямо природно бедствие събори или увреди сериозно кооперацията, освен ако всички собственици не са сключили застраховка на апартамент за своите домове, или цялата сграда не е застрахована. Затова, добре е да сте запознати с тези подробности, преди да сключите застраховка на апартамента си, тъй като по този начин ще можете да изберете най-подходящата за вашия случай застрахователна сума.

Имайте предвид, че при сключване на застраховка на апартамент, застрахователите не покриват щети при лошо или незаконно строителство и вие вероятно няма да искате да сключите застраховка на апартамента си на висока цена, която впоследствие да се окаже невалидна, ако нещо се случи. Освен това, трябва да знаете, че сключването на две и повече полици за застраховка на апартамент за един и същи актив, няма да доведе до двойни ползи за вас.

Период на време на застраховка на апартамент

Застраховка на апартамент може да бъде сключена за една година до пет години. Не трябва да забравяте да я подновите на съответните дати, за да сте сигурни, че домът ви ще е защитен.

Защо застраховка на апартамент все още не е толкова популярна в България

Вероятно причината за това е, че хората не знаят, че съществува застраховка на апартамент. Възможно е и да не смятат, че застраховка на апартамент е необходима за тях. Собствениците на апартаменти сякаш не виждат риска за собствеността им - пожар, наводнение, грабеж… Тези неща обикновено се случват на други хора и затова те смятат, че нямат нужда от застраховка на апартамента си.

Вярно е, че в случай на инцидент, само застраховка на апартамент не може да върне напълно предишния ви живот, но може да ви помогне да възстановите поне част от щетите, без това да ви струва много.

Цени от 9.99 лв