Гражданска отговорност

Сигурен застрахователен брокер

logo bulins logo dzi logo euroins logo ozk
logo dallbog logo bulstrad logo generali logo uniqa
 • Безплатна доставка
 • Напомняне за изтичащи застраховки
 • Плащате онлайн или при доставка

Калкулатор

Цените се предоставят директно от застрахователите

Въведете ЕГН ако собственикът на МПС е физическо лице, въведете ЕИК ако собственикът е юридическо лице.

*Данните са необходими на застрахователите, за да предоставят цена веднага и са защитени в съответствие с GDPR.

Защо е необходимо ЕГН?

ЕГН-то на собственика влияе на цената, като чрез него застрахователните компании виждат възрастта, нарушенията, история на щетите, както и клиенти, които не желаят да застраховат.

Защо е необходим номер на талон?

Чрез регистрационният номер на автомобила и талона, застрахователите извличат информация за марката, модела и мощността на автомобилите автоматично. Така не е необходимо да отговаряте на въпроси за мощността, възрастта, кубатурата, броя места и т.н, за да бъде изчислена цена.

Процес на покупка

Застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите покрива отговорността на собствениците и водачите на МПС за причинени по тяхна вина телесни увреждания и/или смърт и/или материални щети на трети лица.

Застрахователи

Застраховката Гражданска отговорност на автомобилистите в платформата Boleron се предлага от: ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп; Дженерали Застраховане АД; ДаллБогг: Живот и Здраве АД; Евроинс АД; УНИКА АД; ДЗИ-Общо застраховане ЕАД; Бул Инс АД; ОЗК Застраховане

Покрития

При събития, настъпили на територията на Република България:

 • за неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт - 10 420 000 лева за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица;
 • за вреди на имущество (вещи) - 2 100 000 лева за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица.

При събития, настъпили на територията на държава членка на Европейския съюз важат минималните лимити на отговорност, приложими в съответната държава членка, на територията на която е настъпило застрахователното събитие, съгласно нейния закон или покритието съгласно закона на територията, където обичайно се намира моторното превозно средство, когато това покритие е по-високо.

Валидност

Застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите е валидна на територията на страните, членки на Европейски съюз, Европейското икономическо пространство и тези, подписали Многостранното споразумение "Зелена карта" (Австрия, Белгия, България, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Хърватска, Чехия, Швеция, плюс Андора, Сърбия и Швейцария).

За останалите държави, членки на споразумението "Зелена карта" - Албания, Босна и Херцеговина, Беларус, Македония, Израел, Иран, Молдова, Мароко, Русия, Тунис, Турция, Украйна, Черна гора и Азербайджан се издава безплатен сертификат Зелена карта, чрез който се разширява покритието на застраховката, за да бъде валидна в тези държави.

Застраховка Гражданска отговорност се сключва за срок от една година.

Необходими документи

При сключване на Застраховка Гражданска отговорност е необходимо да предоставите копие от свидетелството за регистрация на автомобила (талона) на застрахователите, които го изискват.

Полезна информация Зелена карта

Зелената карта е международен сертификат към Гражданската отговорност, който удостоверява дали МПС има валидна Гражданска отговорност и дали полицата покрива територията на съответната държава.

За страните, членки на Европейски съюз и Европейското икономическо пространство сертификатът не е необходим. Няма граничен контрол и не се изисква при влизане на територията на съответната държава.

Сертификат зелена карта е задължителен при пътуване във всички останали страни, членки на споразумението "Зелена карта". Документът се изисква при преминаване на границата, при пътна проверка или при настъпване на ПТП.

Документи

Банкова карта: Плащането се осъществява на виртуален ПОС на Първа Инвестиционна Банка. Сигурността на плащането е гарантирана от банката и застрахователният брокер няма достъп до данните на картата. При разсрочено плащане, банката автоматично удържа следващите вноски.

При доставка: Еднократно плащане - осъществява чрез наложен платеж, когато ви бъде доставена застрахователната полица, стикер и всички останали документи от куриер. Плащане на вноски - осъществява чрез наложен платеж, когато ви бъде доставен стикера за съответния заплатен период.

Полицата, стикера (отрязък от знак) и всички необходими документи се изпращат безплатно на посочен от вас адрес, в срок до 3 работни дни след извършеното плащане.

При плащане на вноски, доставките на стикера (отрязък от знак) се извършват след плащане на поредната вноска и са безплатни.

Ако търсите изгодна застраховка “Гражданска отговорност”, калкулаторите онлайн може би са това, което ви е нужно. По този начин вие можете да сравните офертите предлагани от различни застрахователни компании, като спестите време, не се занимавате със сложни термини и дълги разговори със застрахователни консултанти. “Гражданска отговорност” калкулаторът ви дава възможност да видите цените на застраховката, специално за вашата марка и модел автомобил по всяко време на денонощието, независимо в коя част на света се намирате.

Какво представлява “Гражданска отговорност” калкулаторът?

“Гражданска отговорност” калкулаторът е онлайн инструмент, създаден за удобство на потребителя. Той е разработен от ИТ специалисти, консултирани от експерти в областта на застраховането. Информацията в “Гражданска отговорност” калкулатора следва да бъде редовно обновявана, поради промените в законите, както и заради промените в цените на офертите от застрахователните компании за сключване на застраховка “Гражданска отговорност” - калкулаторът следва да има заложена такава възможност, за да ви предостави максимално точна и актуална информация.

Каква информация трябва да попълня в “Гражданска отговорност” калкулатор?

Различните “Гражданска отговорност” калкулатори могат да оперират с различна информация, за да ви предоставят оферта. Въпреки всичко, “Гражданска отговорност” калкулатор работи основно с базовите данни, необходими за ценообразуване на застраховката, които са поместени по-долу:

“Гражданска отговорност” калкулатор - данни за вида на МПС

Данните за вида на превозното средство са първата информация от голямо значение, затова при проверка в “Гражданска отговорност” калкулатор, то е сред нещата, които ще трябва да въведете като данни. Тази информация може да се използва за оценка на вашия автомобил, както и за даване на приблизителна стойност на сумата за покриване на щети при евентуално произшествие, които могат да зависят от размера и габаритите на автомобила ви.

Възможностите, които може да са включени за избор в “Гражданска отговорност” калкулатор могат да бъдат:

 • леки автомобили
 • електромобили
 • товарни автомобили и специализирана техника
 • автобуси
 • седлови влекачи
 • мотоциклети
 • ATV
 • товарни, багажни и къмпинг ремаркета
 • тролейбуси и трамвайни мотриси
 • земеделска и горска техника
 • строителна техника

“Гражданска отговорност” калкулатор - информация за година на производство на автомобила

Годината на производство на автомобила също е част от оценката на вашето превозно средство, която се прави от “Гражданска отговорност” калкулатор. Заедно с нея, може да се изисква и информация за мощността на автомобила, която обикновено се използва от “Гражданска отговорност” калкулатор за оценка на риска от възможността за възникване на ПТП - статистиката сочи, че възможността по-мощните автомобили да участват в инцидент е по-голяма. 

“Гражданска отговорност” калкулатор - информация за възраст на водача

При сключването на задължителната застраховка “Гражданска отговорност”, калкулаторът взима предвид данните за собственика на автомобила. Той може да бъде както физическо, така и юридическо лице. Повечето “Гражданска отговорност” калкулатори не дават възможност за предварителна оценка на стойността на застраховката за юридически лица, затова по-вероятно в този “Гражданска отговорност” калкулатор, който сте избрали да поискат данни за възраст на водача, което е практика за физическите лица.

Възрастта на водача се използва от “Гражданска отговорност” калкулатор, за да се оцени риска от възникване на произшествие, причинено по вина на водача. По тази причина, някои застрахователни компании включват към логиката на “Гражданска отговорност” калкулатор по-високи премии за млади водачи (под 25 години) или предоставят определени отстъпки за собственици на автомобили, които са на възраст над 65 години. 

“Гражданска отговорност” калкулатор - изискване за адрес на собственика по талон или първите букви от регистрационния номер на автомобила)

За изчислението на застраховка “Гражданска отговорност”, калкулаторът е важно да има информация за мястото на регистрация на автомобила. Освен това, за застрахователите е важно да знаят и къде ще бъде шофиран автомобилът. Дори само в рамките на България, може да има разлика в стойността, показана от “Гражданска отговорност” калкулатор според населеното място.

“Гражданска отговорност” калкулатор - информация за начина на използване на автомобила

Когато проверявате сумата за застраховка “Гражданска отговорност”, калкулаторът по подразбиране може да я пресмята според обичайната употреба на леките автомобили, а именно - лично ползване. Но ако ще използвате автомобила с друго предназначение, това може да промени сумата, която “Гражданска отговорност” калкулатор ще ви предостави.

Възможните начини, по които можете да използвате автомобила си биха могли да са следните:

 • “Гражданска отговорност” калкулатор за автомобили за лично ползване
 • “Гражданска отговорност” калкулатор за служебни автомобили
 • “Гражданска отговорност” калкулатор за таксиметрови превози
 • “Гражданска отговорност” калкулатор за състезателни автомобили
 • “Гражданска отговорност” калкулатор за учебни автомобили
 • “Гражданска отговорност” калкулатор за автомобили за отдаване под наем (или т. нар. rent-a-car)
 • “Гражданска отговорност” калкулатор при превоз на опасни товари
 • “Гражданска отговорност” калкулатор за МПС със специален режим на движение
 • “Гражданска отговорност” калкулатор за тестови автомобили
 • “Гражданска отговорност” калкулатор при извършване на обществен транспорт
 • “Гражданска отговорност” калкулатор за автомобили, използвани заи производствена дейност
 • “Гражданска отговорност” калкулатор за автомобили, използвани за търговска дейност
 • “Гражданска отговорност” калкулатор за автомобили за куриерски услуги
 • “Гражданска отговорност” калкулатор за автомобили за международен транспорт

Някои от начините за използване на автомобила, като таксиметрови превози, превози на опасни товари, участия в състезания и други, представляват по-голям риск от възникване на ПТП, което от своя страна води и до по-високи застрахователни премии, които ще видите като резултат от проверката в нашия “Гражданска отговорност” калкулатор.

“Гражданска отговорност” калкулатор - информация за причинени пътнотранспортни произшествия по вина на водача или собственика на автомобила

Както вече споменахме, възрастта на шофьора или собственика на автомобила може да бъде от значение за изчисленията, правени от “Гражданска отговорност” калкулатор, но историята му като водач на МПС също е изключително важна. Чиста шофьорска книжка ще ви помогне за намаляване на цената, която ще видите в “Гражданска отговорност” калкулатор. Ако имате виновно причинени произшествия, това може сериозно да увеличи сумата на премията в “Гражданска отговорност” калкулатор.

Добрата новина е, че информацията за причинени произшествия на пътя, обикновено се отчита за последните две години, така че дори да сте причинили ПТП в миналото, ако в последните две години сте изряден шофьор, ще бъдете възнаграден/а с по-добра застрахователна премия от “Гражданска отговорност” калкулатор.

Възможни ли са разминавания между “Гражданска отговорност” калкулатор и премията в сключения договор?

“Гражданска отговорност” калкулаторът е само инструмент, които е създаден за ваше удобство, но той няма да как да има пълната информация за вашия случай. Това може да включва намаления за лоялни клиенти или отстъпки за сключени повече от една застраховка. Освен това, въпреки стремежът “Гражданска отговорност” калкулаторът да е максимално актуален, пазарът на застраховки е динамичен и може да има разминавания.  Затова препоръчваме да се консултирате с наш представител, преди сключване на застраховката.

Защо Boleron?

защо да се застраховаме при boleron

Потребителите за нас


Застраховай се през телефона

Свали приложението

 • Полиците са навсякъде с теб
 • Напомняне за изтичащи застраховки
 • Подновявате застраховките си с един клик
Гражданска отговорност калкулатор