Гражданска отговорност калкулатор

Цените се предоставят директно от застрахователите

Въведете ЕГН ако собственикът на МПС е физическо лице, въведете ЕИК ако собственикът е юридическо лице.

*Данните са необходими на застрахователите, за да предоставят цена веднага и са защитени в съответствие с GDPR.

Защо е необходимо ЕГН?

ЕГН-то на собственика влияе на цената, като чрез него застрахователните компании виждат възрастта, нарушенията, история на щетите, както и клиенти, които не желаят да застраховат.

Защо е необходим номер на талон?

Чрез регистрационният номер на автомобила и талона, застрахователите извличат информация за марката, модела и мощността на автомобилите автоматично. Така не е необходимо да отговаряте на въпроси за мощността, възрастта, кубатурата, броя места и т.н, за да бъде изчислена цена.